Hizmet Şartları

Hizmet Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); www.kampguru.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Yenidoğan mh. 306 sk pınarpark A50 Antalya adresinde bulunan Kampguru iç dış Ticaret Limited Şirketi (“KAMPGURU”) ile; www.kampguru.com ve mobil uygulamasına (“PLATFORM”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (“ÜYE”) arasında, Üye'nin Kampguru'nun sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. Kampguru ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

Sözleşme tanımları

 

PLATFORM: Kampguru tarafından çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi ve mobil uygulamadır.

 

ÜYE: KAMPGURU'dan ürün ve hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, KAMPGURU tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile PLATFORM'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi PLATFORM'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

 

KULLANICI: PLATFORM’u alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

 

BAĞLANTI: PLATFORM üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir platformdan PLATFORM'a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

 

İÇERİK: PLATFORM'da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

 

KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: PLATFORM vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle KAMPGURU arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, PLATFORM'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

Kullanım Koşulları

 

Bu PLATFORM'da sunulan hizmetler ABBA Karavan ve Kamp Hizmetleri İthalat ve İhracat Ltd. Şti. (“KAMPGURU”) tarafından sağlanmaktadır ve PLATFORM'un yasal sahibi KAMPGURU olup, PLATFORM üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi KAMPGURU'ya aittir.

 

İşbu kullanım koşullarını KAMPGURU gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak PLATFORM'da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

PLATFORM hizmetlerinden yararlanan ve PLATFORM'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, KAMPGURU tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

KAMPGURU, bu PLATFORM'da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Hizmetlerin Kapsamı

 

KAMPGURU'nun, PLATFORM üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

 

KAMPGURU'nun, PLATFORM üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; KAMPGURU'ya ait www.kampguru.com adresinde satışa sunulan ürün ve hizmetlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından KAMPGURU adına ayıpsız olarak teslimidir.

 

KAMPGURU, PLATFORM üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri PLATFORM'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

PLATFORM bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların KAMPGURU tarafından belirlenecek ve PLATFORM'un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. KAMPGURU, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri PLATFORM'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

Genel Hükümler

 

PLATFORM üzerinden, KAMPGURU'nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka PLATFORM’lara ve/veya başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Bağlantı verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. PLATFORM üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında KAMPGURU'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. KAMPGURU bu tür bağlantı verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, KAMPGURU'nun uygun görmeyeceği bağlantılara erişimi her zaman kesebilir.

 

KAMPGURU, PLATFORM'da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, PLATFORM üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. PLATFORM muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler PLATFORM'a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile PLATFORM'da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. PLATFORM'da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve KAMPGURU'nun PLATFORM'da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

KULLANICI ve ÜYE, PLATFORM'daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda PLATFORM'un garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan KAMPGURU sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan KAMPGURU sorumlu değildir.

 

KAMPGURU, işbu PLATFORM ve PLATFORM uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve PLATFORM'u kullanma koşulları ile PLATFORM'da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, PLATFORM'u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, PLATFORM'da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. PLATFORM'un kullanımı ya da PLATFORM'a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar bağlantı verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. KAMPGURU, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

PLATFORM dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı KAMPGURU'nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, KAMPGURU çalışanlarının ve yöneticilerinin, KAMPGURU yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. KAMPGURU, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

 

PLATFORM'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla PLATFORM üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, PLATFORM dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, KAMPGURU ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin PLATFORM üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı KAMPGURU'nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

İşbu PLATFORM'un sahibi KAMPGURU'dur. Bu PLATFORM'da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve PLATFORM'un sunumu KAMPGURU'nun ya da KAMPGURU'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu PLATFORM'daki bilgilerin ya da PLATFORM sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların HTML kodu ve diğer kodlar vs. ile PLATFORM içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan PLATFORM yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla KAMPGURU ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, KAMPGURU hizmetlerini, KAMPGURU bilgilerini ve KAMPGURU'nun telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının KAMPGURU'nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve KAMPGURU'nun yazılı izni ile mümkündür.

 

KAMPGURU, PLATFORM üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. KAMPGURU aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, PLATFORM'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak KAMPGURU için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya KAMPGURU'nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

 

İşbu PLATFORM Kullanım Koşulları dâhilinde KAMPGURU tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde KAMPGURU; KAMPGURU hizmetleri, KAMPGURU bilgileri, KAMPGURU telif haklarına tâbi çalışmaları, KAMPGURU ticari markaları, KAMPGURU ticari görünümü veya bu PLATFORM vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

 

KAMPGURU, PLATFORM'a erişilmesi, PLATFORM'un ya da PLATFORM'daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. KAMPGURU, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu PLATFORM'a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da PLATFORM'un kullanılması ile KAMPGURU'nun, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

Sözleşmenin Devri

 

KAMPGURU, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

Mücbir Sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KAMPGURU işbu "KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, KAMPGURU açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için KAMPGURU'nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu "KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. KAMPGURU'nun, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

Yürürlülük ve Kabul

 

"İşbu "KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", KAMPGURU tarafından PLATFORM içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini PLATFORM'u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. KAMPGURU, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler PLATFORM üzerinden yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.